Startpagina Camping Contact Prijslijst 2020 Vakantiehuis Reserveren Bereikbaarheid Bedrijf Omgeving Fotos Information Deutsch

Omgeving:Omgeving

De omgeving van Veldvreugd

„Veldvreugd“ ligt in de nabijheid van de Oosterschelde.
Achter de slapende dijk, ongeveer 400 m van de camping, ligt de “ Koudekerkse inlaag”.
Iest verderop ligt de vissers- en jachthaven “ Burgluis”
van waaruit met een rondvaarboot een speciale
tocht langs de stormvloedkering kan worden gemaakt.
De „Neeltje Jans“ met de „Delta Expo“ en het
„waterpaviljoen“ liggen ca 7 km afstand.
Op 4 km van de camping ligt het 17 km lange Noordzeestrand,
grenzend aan het prachtige gemengde bos “ De Domeinen “.
In Haamstede bevindt het prachtige „Slot Haamstede“ en de „ Bewaerschole“ een echt
cultureel centrum.
Talrijke fiets- en wandelpaden voeren door de omgeving.
Info:VVV Kantoor 4328 AK Burgh-Haamstede,Noordstraat 45a, Tel.0900-2020233, Fax.652833, www.vvvzeeeland.nl

U ziet:
Op agrarisch Schouwen en Duiveland is voor

iedereen wat te beleven !


 

Schloss HaamstedeNaar boven

B R I L L M U S E U M 

Brillmuseum Dapersweg 19a 4328 NN Burgh-Haamstede Naar boven

M A R I T I E   M U S E U M 

Maritie Museum Zierikzee Mol 25 4300 JA Zierikzee Naar boven

W A T E R N O O D M U S E U M 

Waternoodmuseum Weg van de Buitenlandse 4305 RJ Oudewerk Tel:0111-644382Naar boven

S L O T   H A A M S T E D E 

Schloss Haamstede Naar boven

Stranden Naar boven

F I E T S E 

Fietse op Schouwen-Duivenland Naar boven

W A T E R S P O R T 

Wassersport(z.B Segeln,Wasserski usw) Naar boven

D E L T A   P A R K   N E E L T J E   J A N S 

Deltapark Neeltje Jans Naar boven

P L O M P E   T O R E N 

PLOMPE TOREN Naar boven